Asfaltové zmesi

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Asfaltové zmesi
Kód zákazky: 2769 - MST
Kód oznámenia: 2769 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44113600-1
Predpokladaná hodnota: 5 083 291,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Kutlíkova Bratislava - mestská časť Petržalka 85212 Slovensko

Linky a dokumenty