Zabezpečenie dodávky elektrickej energie v rezorte kultúry

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávky elektrickej energie v rezorte kultúry
Kód zákazky: 2692 - MST
Kód oznámenia: 2692 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 5 083 291,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 30.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Nám. SNP Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81331 Slovensko Odberné miesta Ministerstva kultúry SR a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti so sídlom v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Linky a dokumenty