Obal na služobný preukaz

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obal na služobný preukaz
Kód zákazky: 2291 - WNT
Kód oznámenia: 2291 - WNT
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18925200-1
Predpokladaná hodnota: 92 621,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Šagátová Bratislava - mestská časť Ružinov 82108 Slovensko

Linky a dokumenty