OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU ŽEMBEROVCE

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OBNOVA KULTÚRNEHO DOMU ŽEMBEROVCE
Kód zákazky: 2264 - WYP
Kód oznámenia: 2264 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45212000-6
Predpokladaná hodnota: 1 144 112,34 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 15:30
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: SNP Žemberovce 93502 Slovensko

Linky a dokumenty