Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Turzovka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia mesta Turzovka
Kód zákazky: 2357 - WYP
Kód oznámenia: 2357 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45231400-9
Predpokladaná hodnota: 638 053,19 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 07:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Stred Turzovka 02354 Slovensko

Linky a dokumenty