Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstavba novej budovy Základnej školy Kamenná Poruba
Kód zákazky: 2445 - WYP
Kód oznámenia: 2445 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214200-2
Predpokladaná hodnota: 638 053,19 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kamenná Poruba 09303 Slovensko obec Kamenná Poruba parc.č. 161/1

Linky a dokumenty