Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom prenosových vozov vrátane technickej obsluhy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom prenosových vozov vrátane technickej obsluhy
Kód zákazky: 2425 - MSS
Kód oznámenia: 2425 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 92221000-6
Predpokladaná hodnota: 3 100 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Mlynská dolina Bratislava 84545 Slovensko Miesto alebo miesta poskytovania predmetu zákazky pre všetky časti je Slovenská republika v člení podľa krajov na: Západné Slovensko – Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj Stredné Slovensko – Žilinský kraj, Banskobystrický kraj Východné Slovensko – Prešovský kraj, Košický kraj Konkrétne odberné miesta poskytnutia predmetu zákazky pre príslušné časti predmetu zákazky budú uvedené v čiastkovej výzve na predkladanie ponúk alebo v objednávke v rámci opätovného otvárania súťaže v súlade s návrhom Rámcovej dohody o poskytovaní služieb.

Linky a dokumenty