Cievne protézy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Cievne protézy
Kód zákazky: 2262 - MST
Kód oznámenia: 2262 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33184200-5
Predpokladaná hodnota: 182 851,62 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Ondavská Košice - mestská časť Západ 04011 Slovensko

Linky a dokumenty