Nákup britov na snežné radlice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup britov na snežné radlice
Kód zákazky: 2284 - MST
Kód oznámenia: 2284 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 43313000-0
Predpokladaná hodnota: 719 771,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko

Linky a dokumenty