Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Práce na obnove, rekonštrukcii, oprave a realizácií nových komunikácii, chodníkov, parkovísk, uličných vpustí, bezbariérových prechodov a opravy výtlkov
Kód zákazky: 1879 - WYP
Kód oznámenia: 1879 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233140-2
Predpokladaná hodnota: 873 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 23.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Šíravská Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107 Slovensko

Linky a dokumenty