Nájomný bytový dom - 15 b.j. v obci Tovarné

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nájomný bytový dom - 15 b.j. v obci Tovarné
Kód zákazky: 1853 - WYP
Kód oznámenia: 1853 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45211340-4
Predpokladaná hodnota: 1 231 296,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 23.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Tovarné Tovarné 09401 Slovensko Objekt BD bude osadený na pozemku p.č. 268/1, k. ú Tovarné, okres Vranov n/Topľou.

Linky a dokumenty