Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec, projektová dokumentácia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia cesty II/503 Diaľnica D1-Senec, projektová dokumentácia
Kód zákazky: 1944 - MSS
Kód oznámenia: 1944 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71320000-7
Predpokladaná hodnota: 303 192,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 23.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Sabinovská Bratislava - mestská časť Ružinov 82005 Slovensko Diaľničná križovatka D1-Senec v diaľničnom kilometri 26,700 a križovatka ciest II/503 a III/1062 v Senci.

Linky a dokumenty