Rozšírenie dispečersko-klíringového centra o novú funkcionalitu a moduly

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie dispečersko-klíringového centra o novú funkcionalitu a moduly
Kód zákazky: 1694 - MSS
Kód oznámenia: 1694 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72200000-7
Predpokladaná hodnota: 701 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 18:00
Vyhlásenie: 22.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Pri Rajčianke Žilina 01001 Slovensko

Linky a dokumenty