Posilnenie lôžkovej a prevádzkovej kapacity NÚSCH, a.s.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Posilnenie lôžkovej a prevádzkovej kapacity NÚSCH, a.s.
Kód zákazky: 1798 - MSP
Kód oznámenia: 1798 - MSP
Postup: Verejná súťaž
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45215140-0
71320000-7
Predpokladaná hodnota: 7 134 266,30 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 08:00
Vyhlásenie: 22.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pod Krásnou hôrkou 1 Bratislava 83348 Slovensko

Linky a dokumenty