Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Poľnohospodárske práce v k.ú. Želiezovce v rokoch 2024-2025
Kód zákazky: 1756 - MSS
Kód oznámenia: 1756 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 77110000-4
Predpokladaná hodnota: 282 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Námestie SNP Banská Bystrica 97566 Slovensko

Linky a dokumenty