68Ge/68Ga rádionuklidový generátor

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: 68Ge/68Ga rádionuklidový generátor
Kód zákazky: 1792 - MST
Kód oznámenia: 1792 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33690000-3
Predpokladaná hodnota: 282 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rastislavova Košice - mestská časť Juh 04253 Slovensko

Linky a dokumenty