Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet pre Strediská Slovenské Kľačany a Čebovce

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet pre Strediská Slovenské Kľačany a Čebovce
Kód zákazky: 1769 - MST
Kód oznámenia: 1769 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Ostatné CPV: 09132100-4
30163100-0
Predpokladaná hodnota: 305 304,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Majerská cesta Banská Bystrica 97496 Slovensko

Linky a dokumenty