Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia Kováčskej ulice v Zohore a chodník na Kováčskej ulici
Kód zákazky: 1660 - WYP
Kód oznámenia: 1660 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45233140-2
Predpokladaná hodnota: 578 237,42 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Nám. 1. mája Zohor 90051 Slovensko

Linky a dokumenty