Prevádzkovanie školskej jedálne v priestoroch Spojenej školy elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, 974 05, Banská Bystrica - 1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prevádzkovanie školskej jedálne v priestoroch Spojenej školy elektrotechnickej, Zvolenská cesta 18, 974 05, Banská Bystrica - 1
Kód zákazky: 1515 - MSS
Kód oznámenia: 1515 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55500000-5
Predpokladaná hodnota: 466 784,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Školská Banská Bystrica 97405 Slovensko

Linky a dokumenty