Dodávka kolesového nakladača kontajnerov s neutrálnou uhlíkovou stopou, nabíjacej stanice a manipulačnej nadstavby pre manipuláciu s návesmi

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka kolesového nakladača kontajnerov s neutrálnou uhlíkovou stopou, nabíjacej stanice a manipulačnej nadstavby pre manipuláciu s návesmi
Kód zákazky: 1576 - MST
Kód oznámenia: 1576 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42418000-9
Ostatné CPV: 44423300-4
42418940-0
Predpokladaná hodnota: 750 749,52 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Železničná Čierna nad Tisou 07643 Slovensko

Linky a dokumenty