Senica OÚ, klintske centrum - stavebné úpravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Senica OÚ, klintske centrum - stavebné úpravy
Kód zákazky: 1391 - MSP
Kód oznámenia: 1391 - MSP
Postup: Verejná súťaž
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45210000-2
Predpokladaná hodnota: 588 551,63 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Objekt Ministerstva vnútra SR, OÚ Senica, Vajanského 3374/1B, 905 01 Senica.

Linky a dokumenty