Špeciálny zdravotnícky materiál na renálnu denerváciu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Špeciálny zdravotnícky materiál na renálnu denerváciu
Kód zákazky: 695 - MST
Kód oznámenia: 695 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141200-2
Predpokladaná hodnota: 540 552,57 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pod Krásnou hôrkou 1 Bratislava 83348 Slovensko

Linky a dokumenty