Infúzne a oplachové roztoky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Infúzne a oplachové roztoky
Kód zákazky: 626 - MST
Kód oznámenia: 626 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33692100-8
Predpokladaná hodnota: 414 163,86 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pod Krásnou hôrkou 1 Bratislava 83348 Slovensko

Linky a dokumenty