Renovácia vybavenia izieb v Kongresovom cesnte SAV Smolenice

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Renovácia vybavenia izieb v Kongresovom cesnte SAV Smolenice
Kód zákazky: 629 - MST
Kód oznámenia: 629 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39000000-2
Predpokladaná hodnota: 348 300,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava - mestská časť Karlova Ves 845 35 Slovensko Smolenický zámok

Linky a dokumenty