Akumulácia tepelnej energie v závode Bratislava východ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Akumulácia tepelnej energie v závode Bratislava východ
Kód zákazky: 39585 - MSP
Kód oznámenia: 39585 - MSP
Postup: Verejná súťaž
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45247270-3
Predpokladaná hodnota: 7 735 241,20 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 15:00
Vyhlásenie: 22.12.2023

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Turbínová Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 Slovensko Miestom vykonania diela je areál MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3 v Bratislave.

Linky a dokumenty