Areál športu Lendak

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Areál športu Lendak
Kód zákazky: 2526 - WYP
Kód oznámenia: 2526 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45236110-4
Predpokladaná hodnota: 383 739,10 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 12:30
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Kostolná Lendak 05907 Slovensko K. ú. Lendak: parcely KN-E 3705/1, KN-E 3705/2 (KN-C 1744/2 a KN-C 1744/1), zapísané na LV č. 823, ktorých nájomcom je obec Lendak. K. ú. Lendak: parcela KN-C 1745/1 a KN-C 1745/4, zapísaná na LV č. 1, vlastník obec Lendak.

Linky a dokumenty