KGJ v kotolni PKT 2, Spišská Nová Ves

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: KGJ v kotolni PKT 2, Spišská Nová Ves
Kód zákazky: 2515 - WYP
Kód oznámenia: 2515 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 514 033,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Rázusova ul. Spišská Nová Ves 05201 Slovensko

Linky a dokumenty