Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania pre prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov DSS a ZPS Rača, v spojení s prenájmom priestorov a vybavenia kuchynskej časti stravovacej prevádzky
Kód zákazky: 2556 - MSS
Kód oznámenia: 2556 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55500000-5
Predpokladaná hodnota: 2 676 434,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pri vinohradoch Bratislava - mestská časť Rača 83106 Slovensko

Linky a dokumenty