Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: 2496 - MST
Kód oznámenia: 2496 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 177 847,69 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 4.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Sládkovičova Kováčová 96237 Slovensko Odberné miesta verejného obstarávateľa, bližšie špecifikované vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov

Linky a dokumenty