Prístrojové vybavenie laboratória na genetické analýzy a vybavenie chemického laboratória

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prístrojové vybavenie laboratória na genetické analýzy a vybavenie chemického laboratória
Kód zákazky: 2499 - MST
Kód oznámenia: 2499 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 499 194,17 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 08:00
Vyhlásenie: 29.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Tatranská Lomnica Vysoké Tatry 05960 Slovensko

Linky a dokumenty