Zníženie energetickej náročnosti budovy - kultúrny dom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy - kultúrny dom
Kód zákazky: 2098 - WYP
Kód oznámenia: 2098 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Predpokladaná hodnota: 333 727,22 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Podhorie Podhorie 01318 Slovensko Podhorie, prc. 1 SO SUP č. 50

Linky a dokumenty