Oprava mosta ev.č. 50-178 Pustý Hrad, Zvolen

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava mosta ev.č. 50-178 Pustý Hrad, Zvolen
Kód zákazky: 2212 - MSP
Kód oznámenia: 2212 - MSP
Postup: Verejná súťaž
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45221119-9
Predpokladaná hodnota: 4 890 443,56 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko Miesto plnenia predmetu zákazky: Most ev.č. 50-178 Pustý Hrad, Zvolen (cesta I. triedy I/16 na vstupe do mesta Zvolen), SSÚR Zvolen.

Linky a dokumenty