Úradné meranie celkovej hmotnosti vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Úradné meranie celkovej hmotnosti vozidiel
Kód zákazky: 2180 - MSS
Kód oznámenia: 2180 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 63712200-5
Predpokladaná hodnota: 1 540 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Dúbravská cesta Bratislava 84104 Slovensko Úradné meranie sa bude vykonávať na vybraných odpočívadlách (pracoviskách) nachádzajúcich sa na diaľniciach a rýchlostných cestách, ktoré sú vo vlastníctve/správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Linky a dokumenty