Zvoz a zneškodnenie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami zhromaždených vo verejných lekárňach na území Slovenskej republiky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zvoz a zneškodnenie liekov nespotrebovaných fyzickými osobami zhromaždených vo verejných lekárňach na území Slovenskej republiky
Kód zákazky: 2173 - MSS
Kód oznámenia: 2173 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90520000-8
Predpokladaná hodnota: 3 606 519,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 23.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 25.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Kvetná Bratislava - mestská časť Ružinov 82508 Slovensko Zber bude realizovaný z verejných lekární zo všetkých krajov Slovenskej republiky .

Linky a dokumenty