Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií
Kód zákazky: 2221 - MSS
Kód oznámenia: 2221 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90610000-6
Predpokladaná hodnota: 1 950 140,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 25.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Ulica novohradská Lučenec 98401 Slovensko viď. prílohy RZ: - Príloha č. 5 - Zoznam miestnych ciest podľa poriadia dôležitosti udržiavania - Príloha č. 6 - Zoznam udržiavaných chodníkov, spevnených plôch a ver. priestranstiev - Príloha č. 7 - Zoznam miestnych ciest údržiavaných preorávaním bez posypu - Príloha č. 9 - Zoznam miestnych ciest v meste Lučenec

Linky a dokumenty