POTRAVINY PRE ŠJ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: POTRAVINY PRE ŠJ
Kód zákazky: 2177 - MST
Kód oznámenia: 2177 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Predpokladaná hodnota: 363 747,58 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Letná Košice - mestská časť Sever 04200 Slovensko Prešov - Budovateľská 31; pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak

Linky a dokumenty