Nájomné bytové domy v Kalnej nad Hronom

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nájomné bytové domy v Kalnej nad Hronom
Kód zákazky: 1973 - WYP
Kód oznámenia: 1973 - WYP
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45000000-7
Ostatné CPV: 45210000-2
45211340-4
Predpokladaná hodnota: 2 177 845,35 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Červenej Armády Kalná nad Hronom 93532 Slovensko Podrobnosti o mieste realizácie sú uvedené v Prílohe B.1 Projektová dokumentácia súťažných podkladov.

Linky a dokumenty