Potraviny pre FNsP Nové Zámky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Potraviny pre FNsP Nové Zámky
Kód zákazky: 1976 - MST
Kód oznámenia: 1976 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15000000-8
Ostatné CPV: 15221000-3
15220000-6
Predpokladaná hodnota: 23 850,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 24.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Slovenská Nové Zámky 94034 Slovensko

Linky a dokumenty