Bezkontaktné čipové karty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Bezkontaktné čipové karty
Kód zákazky: 1424 - MST
Kód oznámenia: 1424 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30237131-6
Predpokladaná hodnota: 297 560,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Olejkárska Bratislava 81452 Slovensko

Linky a dokumenty