Osobné ochranné pracovné pomôcky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné pomôcky
Kód zákazky: 1417 - MST
Kód oznámenia: 1417 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35000000-4
Predpokladaná hodnota: 297 560,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:30
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Olejkárska Bratislava 81452 Slovensko

Linky a dokumenty