Dodávka elektrickej energie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie
Kód zákazky: 1394 - MST
Kód oznámenia: 1394 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 297 560,50 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Hlavné námestie Kežmarok 06001 Slovensko Miestom dodania predmetu zákazky sú odberné miesta verejného obstarávateľa uvedené pre v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov.

Linky a dokumenty