Vodná elektráreň Gabčíkovo - návrh, výroba a dodanie 2 ks portálových žeriavov 275 T

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Vodná elektráreň Gabčíkovo - návrh, výroba a dodanie 2 ks portálových žeriavov 275 T
Kód zákazky: 1510 - MST
Kód oznámenia: 1510 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34954000-9
Predpokladaná hodnota: 14 605 547,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: P.O.BOX 45, Karloveská Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84204 Slovensko Hlavné miesto dodania alebo plnenia: VE Gabčíkovo, Dunajská 14777/78 Gabčíkovo (vtokový objekt)

Linky a dokumenty