Dialyzačné roztoky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dialyzačné roztoky
Kód zákazky: 1428 - MST
Kód oznámenia: 1428 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33692800-5
Ostatné CPV: 33621400-3
60000000-8
Predpokladaná hodnota: 333 582,40 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Ondavská Košice - mestská časť Západ 04011 Slovensko Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. - Lekáreň, Ondavská 8, 040 11 Košice

Linky a dokumenty