ČISTIACE PROSTRIEDKY - DNS

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ČISTIACE PROSTRIEDKY - DNS
Kód zákazky: 1268 - WYT
Kód oznámenia: 1268 - WYT
Postup: Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39800000-0
Predpokladaná hodnota: 43 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 17.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Nám. Slovenskej Republiky Bytča 01438 Slovensko Miesta dovozu a vyloženia objednaných tovarov, budú upresnené v čiastkových objednávkach. Jedná sa o organizácie v pôsobnosti mesta Bytča, umiestnené na území mesta Bytča. Bližšie v informácii o zriadení DNS a súťažných podkladoch.

Linky a dokumenty