ME U18 2024_Poskytovanie cateringových služieb a služieb s tým súvisiacich

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: ME U18 2024_Poskytovanie cateringových služieb a služieb s tým súvisiacich
Kód zákazky: 1198 - MSS
Kód oznámenia: 1198 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55300000-3
Predpokladaná hodnota: 674 184,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 13:00
Vyhlásenie: 17.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Junácka Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104 Slovensko k.ú. Mesta Banská Bystrica v súlade s prílohou č. 1 Opis predmetu zákazky – prioritné záložky/ prílohy č. 4, 6, 7 , 8 a 9.

Linky a dokumenty