Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok“

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok“
Kód zákazky: 1205 - MST
Kód oznámenia: 1205 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24950000-8
Predpokladaná hodnota: 258 404,70 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 17.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Pribinova Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81272 Slovensko Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

Linky a dokumenty