Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt - čipov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných hmôt - čipov
Kód zákazky: 1740 - MST
Kód oznámenia: 1740 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09134100-8
Predpokladaná hodnota: 1 690 875,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 22.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Kvačalova Žilina 01140 Slovensko Čerpacia stanica (vlastná alebo zmluvná) úspešného uchádzača.

Linky a dokumenty