Výstrojné súčasti – saká, vesty, nohavice a sukne

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výstrojné súčasti – saká, vesty, nohavice a sukne
Kód zákazky: 1160 - MST
Kód oznámenia: 1160 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18223200-0
Predpokladaná hodnota: 1 350 133,33 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 16.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Lazovná Banská Bystrica 97401 Slovensko Miestom dodania predmetu zákazky (tovaru) je odberné miesto verejného obstarávateľa, a to konkrétne výstrojný sklad Finančnej správy SR nachádzajúci sa na adrese: Fučíkova 8,903 01 Senec.

Linky a dokumenty