Rozšírenie IS registratúry (eOffice ERM)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rozšírenie IS registratúry (eOffice ERM)
Kód zákazky: 930 - MSS
Kód oznámenia: 930 - MSS
Postup: Verejná súťaž
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72000000-5
Predpokladaná hodnota: 1 278 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 15:00
Vyhlásenie: 15.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Ulica Imricha Karvaša Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81325 Slovensko

Linky a dokumenty