Zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou na zber komunálneho odpadu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou na zber komunálneho odpadu
Kód zákazky: 1011 - MST
Kód oznámenia: 1011 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34144000-8
Predpokladaná hodnota: 786 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Bajkalská Prešov 08001 Slovensko

Linky a dokumenty